Velkommen

Vår hensikt med Bare-Tro er å ha et møtepunkt på nettet for de som ønsker å bli kjent med vårt arbeid, delta i sammenkomster og andre aktiviteter. Vi ønsker å gjøre kjent møter / aktiviteter, kristen litteratur m.m.

Hvorfor Bare-Tro? Tro er grunnvollen og den enkle inngangen til det kristne livet. Bibelen sier: «den derimot som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdigjør den ugudelige, ham regnes hans tro til retferdighet» (Rom. 4:5). Dette gir hvile og setter det rette fokus og fundament for den troende. Det må alltid ligge i bunnen. Bibelen lærer at troen kommer av hørelsen, og hørelsen av Guds Ord. Slik vokser vi i nåde og kunnskap, ved å høre Guds Ord forkynt. Gud velsigne deg og dine

Ansvarlig: S.Isdal, tlf 91647537, e-post: post@bare-tro.com