Om oss

Gjennom «Bare-Tro» (nettstedet) og det arbeid vi gjør, ønsker vi å dele med andre det Gud har gjort for oss i denne tid. Vi forsøker å ha Bibelen som rettesnor for vårt ståsted. Vi ønsker alltid å være undrende og åpne i vår holdning. Som troende møtes vi jevnlig for å tilbe, og å hjelpe hverandre på veien. Vi gir ut og formidler kristent materiale, traktater m.m. Det er Kristus og Ordet som er våre verdier,  og som samler oss på tvers av vår bakgrunn.

«Bare Tro» kan på noen virke patetisk, men er like fullt en fundamental Bibelsk sannhet for den kristne. Oppigjennom historien har det endog vært hovedtema for de store vekkelsene. I kampanjene til den amerikanske helbredelses predikanten William Branham (1909-1965), ble sangen «Bare Du Tror» brukt som kampanjesang. Denne forkynnelsen har hatt stor betydning for hvor vi står. Av mange ble Branham regnet som en profet for vår tid, hvor demonstrasjon av gavene og Ordets forkynnelse var sentralt. På 1950 tallet besøkte pator Branham Norge hvor store deler av kristenheten tok i mot han og den helbredelses gave han hadde. Pinnsevenn som Lutheraner m.fl. stod sammen. Men av norske myndigheter ble han nektet å be for syke, hvorpå vi så kristne i enda større grad stod sammen for å verne om retten til å forkynne disse Bibelske sannheter. Måtte de kristne fortsatt stå sammen, kjempe for de Bibelske sannheter. Det er hva vi ønsker å se. Uavhengig av kirkesamfunn, tar vi ansvar, og slik er vi frie til å stå på muren.

Dersom du ønsker å undre deg, og å studere skriftene sammen med oss. Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

SI