Samlinger og aktiviteter

«Jeg gleder mig ved dem som sier til mig: Vi vil gå til Herrens hus» (Salm. 122:1).

«Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mer som I ser dagen nærme sig» (Heb. 10:24-25).

  • Møter / fellesskap
  • Utdeling av traktater / gatemisjon (..personlig initiativ)

SI